عارضه یابی فرایندهای لجستیکی و حل مسئله

تشخیص صحیح و به موقع مسائل ریشه ای سازمان، اولین گام به منظور ایجاد تحول ، حفظ بقاء و برتری سازمان ها است. در بسیاری از مباحث مدیریتی، سازمان به بدن انسان تشبیه می شود، چرا که سازمان نیز یک موجود پویا و زنده است. همانطوری که پیش نیاز انجام هر درمان و بهبود در بدن، انجام آزمایش های کاملی از وضعیت بدن انسان است و هر چه دقت این آزمایش ها بیشتر و دقیق تر باشد بهبودها و فرایند درمان موثرتر خواهد بود، در مورد ایجاد اصلاحات و حرکت به سوی رشد و پیشرفت سازمان نیز انجام فرایند عارضه یابی همین حکم را دارد و با انجام این فرایند سعی در یافتن فرصت های بهبودی و تنگناهایی داریم که ممکن است به عنوان مانع حرکت سازمان است، شناسایی و در جهت بهبود و رفع این موانع برنامه ریزی و اقدام گردد.
ما در شرکت رابین آمادگی داریم کسب و کار و زنجیره تامین شما را بر مبنای مدل SCOR عارضه یابی نموده و فرصت های بهبود و پروژه های بهبود را به شما معرفی کنیم. در واقع عارضه یابی نقطه شروع تحول در سازمان می باشد.

مدل جهانی اسکور ، یکی از معتبرترین مدل های استقرار و ارزیابی زنجیره تامین می باشد،آخرین ویرایش این مدل در سال ۲۰۱۷ با عنوان SCOR 12.0 انتشار پیدا نمود. بر اساس مدل اسکور ، زنجیره تامین، مجموعه ای از فرایندهای یکپارچه متشکل از برنامه ریزی ، منبع یابی، ساخت، ارسال و مرجوعی ها می باشد. این مدل با توجه به نوع زنجیره تامین قابلیت توسعه تا تامین کنندگان و مشتریان و لایه های بعد را دارد.